სასამართლოს განჩინება სხდომის დანიშვნისა და მესამე პირების ჩაბმის შესახებ

არჩევნები:

განჩინების მიმღები სასამართლო:

ID განჩინების მიმღები სასამართლო საქმის N განჩინების მიღების თარიღი ცესკოს ვებგვერდზე განთავსების თარიღი და დრო განჩინება (PDF)
85 თბილისის სააპელაციო სასამართლო 3ბ/1301-20 2020-09-07 15:54 2020-09-07 15:55 3ბ-1301-20 განჩინება..pdf
82 თბილისის საქალაქო სასამართლო 3/5626-20 2020-09-06 21:10 2020-09-06 21:18 3-5626-20 განჩინება.pdf