სასამართლოს განჩინება სხდომის დანიშვნისა და მესამე პირების ჩაბმის შესახებ

არჩევნები:

განჩინების მიმღები სასამართლო:

ID განჩინების მიმღები სასამართლო საქმის N განჩინების მიღების თარიღი ცესკოს ვებგვერდზე განთავსების თარიღი და დრო განჩინება (PDF)
266 თბილისის სააპელაციო სასამართლო 3ბ/2247-20 2020-11-29 10:35 2020-11-29 11:58 ganchineba.pdf
265 თელავის რაიონული სასამართლო 3/101-20 2020-11-25 18:37 2020-11-25 18:38 განჩინება 3-101- 20.pdf