სასამართლოს განჩინება სხდომის დანიშვნისა და მესამე პირების ჩაბმის შესახებ

არჩევნები:

განჩინების მიმღები სასამართლო:

ID განჩინების მიმღები სასამართლო საქმის N განჩინების მიღების თარიღი ცესკოს ვებგვერდზე განთავსების თარიღი და დრო განჩინება (PDF)
67 თბილისის საქალაქო სასამართლო 3/7528-18 2018-12-03 13:56 2018-12-03 13:57 განჩინება.pdf
75 თბილისის სააპელაციო სასამართლო 3ბ/3359-18 2018-12-12 19:06 2018-12-12 19:07 განჩინება.pdf
77 თბილისის სააპელაციო სასამართლო 3ბ/3358-18 2018-12-12 19:27 2018-12-12 19:27 განჩინება.pdf
74 თბილისის საქალაქო სასამართლო 3/7710-18 2018-12-10 23:21 2018-12-10 23:23 განჩინება.pdf
73 თბილისის საქალაქო სასამართლო 3/7705-18 2018-12-10 21:54 2018-12-10 21:56 განჩინება.pdf
72 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 3/ბ-545-2018 2018-12-05 17:46 2018-12-05 17:47 განჩინება.pdf
71 თბილისის სააპელაციო სასამართლო 3ბ/3245-18 2018-12-04 22:30 2018-12-04 22:32 განჩინება.pdf
58 ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 3/61-18 2018-12-03 11:16 2018-12-03 11:18 განჩინება.PDF
70 თბილისის საქალაქო სასამართლო 3/7451-18 2018-12-03 18:54 2018-12-03 18:55 განჩინება.pdf
69 ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 3/214-18 2018-12-03 17:37 2018-12-03 17:38 განჩინება.pdf
64 თბილისის საქალაქო სასამართლო 3/7529-18 2018-12-03 13:35 2018-12-03 13:36 განჩინება.pdf
63 თბილისის საქალაქო სასამართლო 3/7527-18 2018-12-03 13:25 2018-12-03 13:27 განჩინება.pdf
59 ბოლნისის რაიონული სასამართლო 3/149 2018-12-03 11:18 2018-12-03 11:21 განჩინება.pdf
62 გურჯაანის რაიონული სასამართლო 3/139-18 2018-12-03 12:12 2018-12-03 12:13 განჩინება.pdf
57 თბილისის საქალაქო სასამართლო 3/7526-18 2018-12-02 20:26 2018-12-02 20:29 განჩინება.pdf
56 რუსთავის საქალაქო სასამართლო 3-374-18 2018-12-02 18:28 2018-12-02 18:30 განჩინება.pdf
55 თბილისის სააპელაციო სასამართლო 3ბ/3148-18 2018-11-20 18:27 2018-11-20 18:28 განჩინება.pdf
50 თბილისის საქალაქო სასამართლო 3/7192-18 2018-11-16 17:17 2018-11-16 17:19 განჩინება.pdf
51 თბილისის საქალაქო სასამართლო 3/7206-18 2018-11-16 18:07 2018-11-16 18:08 განჩინება.pdf
52 თბილისის საქალაქო სასამართლო 3/7208-18 2018-11-16 18:43 2018-11-16 18:46 განჩინება.pdf
53 თბილისის საქალაქო სასამართლო 3/7207-18 2018-11-16 19:06 2018-11-16 19:08 განჩინება.pdf
49 თბილისის სააპელაციო სასამართლო 3ბ/3116-18 2018-11-16 17:09 2018-11-16 17:12 განჩინება.pdf