სასამართლოს განჩინება სხდომის დანიშვნისა და მესამე პირების ჩაბმის შესახებ

არჩევნები:

განჩინების მიმღები სასამართლო:

ID განჩინების მიმღები სასამართლო საქმის N განჩინების მიღების თარიღი ცესკოს ვებგვერდზე განთავსების თარიღი და დრო განჩინება (PDF)
16 თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 3/57-18 2018-10-02 22:23 2018-10-02 22:26 განჩინება .pdf
15 ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 3/174-18 2018-10-02 15:00 2018-10-02 15:01 განჩინება მესამე პირად ჩაბმაზე.pdf